Đầu Số tiến đơn

                                   
#Đầu số Nhà mạng Giá bán Đặt mua
1 0866219012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
2 0866218012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
3 0866217012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
4 0866216012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
5 0866215012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
6 0866214012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
7 0866213012 Viettel 60,000 đ Tư vấn
8 0869947234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
9 0869857234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
10 0869853234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
11 0869845234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
12 0869764234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
13 0869753234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
14 0869728234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
15 0869653234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
16 0869648234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
17 0869647234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
18 0869584234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
19 0869390234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
20 0869250234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
21 0869184234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
22 0869149234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
23 0869073234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
24 0869064234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
25 0868534234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
26 0868498234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
27 0868374234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
28 0867974234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
29 0867957234 Viettel 60,000 đ Tư vấn
30 0867943234 Viettel 60,000 đ Tư vấn